Se tekst på dansk nedenfor

The current Russian regime has become a source of uncertainty throughout Europe, and has led to wars and migration crises in Russia’s neighboring countries. The closure of the media, non-profit organizations, the persecution of activists and journalists, politicians make us all ask ourselves the question: “What can we do here in Denmark about the forcible curtailment of democracy in Russia?

The creation of a Danish non-profit organization of people who support democracy in Russia is a response to this request.

On March 19th, 2022, a group of volunteers founded the Danish Friends of a Democratic Russia. The organizers invite everyone who cares about the situation in Russia to take part in the new non-profit organization, which goal is to promote democratic changes in Russia.

As a response, we decided to take the organization of efforts on advocacy campaigns and informing the Danes about what is happening in Russia to a new level – to create a full-fledged voluntary organization.

We see the Danish Friends of a Democratic Russia organization as a format for meetings, joint projects, fun events. The presence of an organization is necessary for fundraising for new projects, for example, more interesting information campaigns, notable actions, meetings with famous Russian politicians and activists, independent media and assistance to political activists and prisoners.

Our values ​​are based on the priority of human rights, the rule of law and the Western way of Russia’s development.

Management and Oversight / Ledelse og tilsyn

The Board / Bestyrelse

  • Daria Wagner – chairperson / formand;
  • Yulia Belskaya – treasurer / kasserer;

Suppliants to the board / Suppliants til bestyrelsen: Alexey Dementiev.

Oversight / Tilsyn

  • Karina Bataeva – revisor;
  • Roman Loretts – suppliant to the revisor / stedfortræder for revisor;

Essential Documents / Væsentlige Dokumenter

The Statute in Danish / Vedtægter på dansk

Om os

Det nuværende russiske regime er blevet en kilde til usikkerhed i hele
Europa og har ført til krige og migrationskriser i Ruslands nabolande. Lukningen
af medierne, almennyttige organisationer, forfølgelsen af aktivister og journalister,
politikere får os alle til at stille os selv spørgsmålet: ‘Hvad kan vi gøre her i
Danmark om den tvungne begrænsning af demokratiet i Rusland?”

Oprettelsen af en dansk nonprofitorganisation af mennesker, der støtter
demokrati i Rusland, er et svar på denne anmodning.

Den 19. marts 2022 grundlagde en gruppe frivillige de danske venner af et
demokratisk Rusland. Arrangørerne inviterer alle, der bekymrer sig om situationen
i Rusland, til at deltage i den nye nonprofitorganisation, hvis mål er at fremme
demokratiske ændringer i Rusland.

Som svar besluttede vi at tage organisationen af indsatsen for
fortalerkampagner og informere danskerne om, hvad der sker i Rusland til et nyt
niveau – for at skabe en fuldgyldig frivillig organisation.

Vi ser de danske venner af en demokratisk Rusland-organisation som et
format til møder, fælles projekter, sjove begivenheder. Tilstedeværelsen af en
organisation er nødvendig for fundraising til nye projekter, for eksempel mere
interessante informationskampagner, bemærkelsesværdige handlinger, møder med
berømte russiske politikere og aktivister, uafhængige medier og bistand til
politiske aktivister og fanger.

Vores værdier er baseret på prioriteringen af menneskerettigheder,
retsstatsprincippet og den vestlige måde for Ruslands udvikling.