Become a member

Become a member

Once you have filled out the form you will receive the Mobile Pay link to our Mobile Pay box (official organizational account pending). In order to complete the membership registration, you will have to send the annual membership fee (360 DKK or, if you're a student or unemployed – 180 DKK). Please note that the organization only accepts members who are residents in Denmark. In order to participate in group discussions we recommend installing a Telegram messenger.

Når du har udfyldt formularen, modtager du Mobile Pay-linket til din mobile Lønkasse (Officiel organisationskonto afventer). For at fuldføre medlemsregistreringen skal du sende det årlige medlemsgebyr (360 DKK eller, hvis du er studerende eller arbejdsløs – 180 DKK). Bemærk, at organisationen kun accepterer medlemmer, der er bosiddende i Danmark. For at deltage i gruppediskussioner anbefaler vi at installere en Telegram (https://telegram.org) messenger.

We add all members to the Telegram group for faster communication / Vi tilføjer alle medlemmer til Telegram-gruppen for hurtigere kommunikation