Se tekst på dansk nedenfor

Become part of the community of people connected to Russia and who stand strong on democratic values.

Annual membership: 360 DKK.

Student and unemployed discount: 50%.

Members receive access to an exclusive online community and offline events. The data is stored on Danish servers and is managed safely by our association.

På dansk

Bliv en del af samfundet af mennesker, der er forbundet med Rusland, og som står stærkt på demokratiske værdier.

Årligt medlemskab: 360 kr.

Studerende og arbejdsløse rabat: 50%.

Medlemmer får adgang til en eksklusiv online community og offline begivenheder. Dataene gemmes på danske servere og administreres sikkert af vores forening.

Become a member

Become a member

Once you have filled out the form you will receive the Mobile Pay link to our Mobile Pay box (official organizational account pending). In order to complete the membership registration, you will have to send the annual membership fee (360 DKK or, if you're a student or unemployed – 180 DKK). Please note that the organization only accepts members who are residents in Denmark. In order to participate in group discussions we recommend installing a Telegram messenger.

Når du har udfyldt formularen, modtager du Mobile Pay-linket til din mobile Lønkasse (Officiel organisationskonto afventer). For at fuldføre medlemsregistreringen skal du sende det årlige medlemsgebyr (360 DKK eller, hvis du er studerende eller arbejdsløs – 180 DKK). Bemærk, at organisationen kun accepterer medlemmer, der er bosiddende i Danmark. For at deltage i gruppediskussioner anbefaler vi at installere en Telegram (https://telegram.org) messenger.

We add all members to the Telegram group for faster communication / Vi tilføjer alle medlemmer til Telegram-gruppen for hurtigere kommunikation